Testima …

Vastus käes!

... ettevõtte raamatupidamisprotsesside kaasaegsus

Tutvu vastusega allpool

1. Kas kasutusel on veebipõhine raamatupidamistarkvara?

2. Kas müügiarveid koostatakse tarkvaras (raamatupidamise või müügitarkvara)?

3. Kas ostuarveid sisestatakse läbi digitaliseerimistarkvara?

4. Kas pank ja raamatupidamistarkvara on omavahel liidestatud?

5. Kas maksekorraldused jõuavad panka läbi otseliidestuse pangaga?

6. Kas palka arvestatakse läbi tarkvara?

7. Kas e-maksuamet ja raamatupidamistarkvara on omavahel otse liidestatud?