Teenused 2024

Meie poolt
pakutavad
teenused

Klaar.me pakub enamat kui lihtsalt raamatupidamisteenust. Oleme uuendusmeelne ja professionaalne finantspartner ettevõtetele, kes soovivad terviklikku finantsteenust ning seeläbi muuta äriprotsesse kiiremaks ja efektiivsemaks. Saavutame seda läbi äri- ja finantsprotsesside kokkuviimise ning nende digitaliseerimine ja automatiseerimise.

Raamatupidamine

Klaar.me on sinu lahendus! Pakume enamat kui lihtsalt raamatupidamisteenust. Me teeme oma tööd koostöös sinuga, oleme kaasamõtlev finantspartner ning suudame viia kikku äri- ja finantsprotsessid, mille läbi saad äri efektiivsemalt juhtida.

Vaata lähemalt

Palgaarvestus

Palgaarvestus  nõuab palju tööaega ja investeeringuid tehnoloogiasse. Samuti tuleb kursis olla üsna tihti muutuvate seadustega. Oma töös kasutame nutikaid tarkvarasid, millega tagame, et kõik palgad oleksid välja makstud korrektselt ja seadustega kooskõlas.  Pakume palgaarvestuse teenust peamiselt suurtele ettevõtetele üle 50 töötaja kui ka välismaa tegustevatele klientidele.

Vaata lähemalt

Finantsjuhtimine

Finantsjuhtimise teenust osutame vaid Klaar.me raamatupidamise teenuse lepingulistele klientidele.

Vastavalt ettevõtte suurusele vaatab Klaar.me finantsjuht koos tegevjuhiga üle finantsnumbrid. Finantsjuht toetab raamatupidamise meeskonda keerukamate tööde ja tehingute juures. Vastavalt vajadusele on finantsjuht väline konsultant, kelle poole saab kõikide küsimustele. Suurtemate klientide puhul juhib finantsjuht klienditööd ja arendusi ning on audiitoriga suhtluse eestvedaja ning esmane ja põhiline kontakt igakuistel kohtumistel ja koostab finantsraporteid.

Vaata lähemalt

Aruandlus

Majandusaasta aruanne on dokument, mis annab olulist infot juhtimisalaste otsuste tegemiseks. Seetõttu on pädeva ja oskusliku aastaaruande koostamise partneri leidmine väga oluline. Meil on pikaajaline kogemus aastaaruannete loomisel ning teeme tööd juba välja töötatud toimiva ja efektiivse süsteemiga, mis vastab kõikidele kvaliteedikontrolli punktidele. Aitame aastaaruande käigus kord aastas su raamatupidamise viia kaasaegsele tasemel ning raamatupidamise tarkvarade abil digitaliseerida ja automatiseerida. Sel moel saad vajadusel jooksvalt ise oma raamatupidamise protsesse juhtida, kuid sul on ka meie igakülgne toetus.

Vaata lähemalt

Finantsprotsesside diagnostika

Meil on enam kui 20 aastat kogemust raamatupidamise ja finantsjuhtimise maailmas. Saame välise meeskonnana hinnata sinu ettevõtte raamatupidamise- ja  finantsprotsesside tõhusust ning pakkuda omalt poolt välja lahendusi protsesside efektiivistamiseks. Finantsprotsesside diagnostika teenuse eesmärk on leida üles finantsprotsesside kitsaskohad, parandada töö kvaliteeti, kaasajastada finantsprotsesse ning seeläbi suurendada efektiivsust ja raamatupidamisest saadavat väärtust.

Vaata lähemalt

Värbamine ja tööjõu lühiajaline rent

Klaar.me pakub ainulaadset, professionaalset ja usaldusväärset finantstööjõu värbamise teenust. Meil on juba oma finantsekspertidest koosnev võrgustik, kuhu kuulub ligi 300 inimest ning kes on valmis tööd tegema nii projektikorras kui ka osalise- ning täistööajaga.

Vaata lähemalt

Konsultatsioon

Ettevõtluses tuleb ikka ette uusi ja keerukaid teemasid, mis ei ole olemasoleva raamatupidaja pärusmaa või pädevus. Seetõttu ootame enda juurde konsultatsioonile nende teemadega, mis vajavad kõrgema taseme raamatupidaja või finantsjuhi pädevust. Nõustame keerulisemate raamatupidamistehingute tegemisel, konsulteerime tarkvarade vahetamise vajaduse korral, korrastame juba tehtud tööd ning teeme vajadusel raamatupidamisega seonduvaid eritöid.

Vaata lähemalt

Auditi ja ülevaatuse ettevalmistus

Teeme koostööd Eesti Audiitorkoguga ning oleme nende poolt heaks kiidetud partner, kui Su ettevõttel on  päevakorral audiitori leidmine. Eduka auditi puhul mängib rolli hea koostöö audiitorbüroo, raamatupidaja ja ettevõtte vahel, põhjalik ettevalmistus ning tähtaegadest kinnipidamine. Omame pikaaegset kogemust auditite ettevalmistusel ning hoolitseme selle eest, et kõik auditeerimise jaoks vajalikud dokumendid oleksid audiitori jaoks olemas õigel ajal, õigel kujul ja et finantsnumbrid Äriregistri aruanne peegeldaks Raamatupidamise seadusele vastavat pilti. Teenuse käigus kontrollime finantsnumbreid, kaardistame finantsprotsesside toimimist ja kaasaegsust ning teeme ettepanekud finantsprotsesside efektiivsemaks muutmiseks.

Vaata lähemalt