Finantsjuht Mari-Liis Kikas: Klaar.me-ga koostöö pakub huvitavaid väljakutseid ja pidevat professionaalset arengut

Klaar.me ettevõtlusmudel on üles ehitatud koostööpartneritel. Sisuliselt tähendab see seda, et finantsvaldkonna spetsialistid saavad Klaar.me ridades tegutseda freelancerina ja säilitada oma vabaduse, kuid olla samal ajal igapäevaselt osa ka suuremast meeskonnast ning oma ala spetsialistide kogukonnast. Koostööpartnerina on võimalik liituda Klaar.me kliendimeeskonnaga kas raamatupidaja, finantsjuhi või isegi audiitorina. 

Klaar.me raamatupidamisteenus ei lõpe vaid mineviku kajastamisega, vaid pakub oma klientidele erinevaid võimalusi selleks, et panna finantsandmed enda jaoks tööle – langetada tulevikku vaatavaid ja reaalsetel andmetel tuginevaid otsuseid. Seda vaadet loob iga Klaar.me raamatupidamisteenuse kliendile tema finantsjuht.

Tänase loo kangelaseks on meie finantsjuht Mari-Liis Kikas. Igal Klaar.me finantsjuhil on oma kliendiportfell, mis koosneb erineva suuruse ja ärivaldkonna klientidest. Finantsjuht on toeks nii oma klientidele, kui raamatupidajale keerukamate finants- ja raamatupidamisalaste küsimuste lahendamisel. Mari-Liis on meiega olnud juba üle aasta ning palusime tal jagada oma senist kogemust.

Milline on Sinu professionaalne taust?

Olen finantsvaldkonnas tegutsenud üle 10 aasta ja oma karjääri kujundanud üsna teadlikult. Olen valinud töökohti vastavalt sellele, millised kogemused on veel puudu selleks, et olla kogenud ja laia teadmistepagasiga finantsspetsialist. Teadsin juba varakult, et ühel päeval tahaksin finantsjuhiks saada ning kõige loogilisem tundus selleks saada väga tugev põhi raamatupidamises.  Alustasin oma teekonda raamatupidamisest, kus proovisin kätt kahes rahvusvahelise haardega ettevõttes (Orkla ja EY), sealt edasi liikusin tehingute nõustamise peale PwC-s (M&A, DueDiligence), kus kahe aasta jooksul õnnestus osaleda mitmes Eesti ärimaastikul silmapaistvas tehingus, mis pakkusid väärtuslikku kogemust. Sealt edasi liikusin Eesti Energia kontserni, kus vastutasin Elektrilevi ja Enefit Connecti kontrollingu poole eest ning viimased aastad olin finantsjuhi rollis ühes krediidiasutuses ja kinnisvara arendamisega tegelevas ettevõttes.

Miks otsustasid palgatöö asemel iseseisva ettevõtjana tegutsema hakata?

Paindlikkus, iseseisvus, eneseteostus ja “only sky is the limit” mentaliteet ehk enda potentsiaali maksimaalne kasutamine. Ma olen alati arvanud, et parimad tulemused tulevad kui tegevusi teha natuke rohkem panustades, kui on nõutud. Seega olen tihti palgatööl olles tundnud, et tahaks teha ja panustada rohkem, aga selleks ei ole alati võimalust. 

Ma olen kodust kaasa saanud töötahte ja ettevõtlikkuse, sest mu teised pereliikmed tegutsevad samal alal. Ma olen alati uskunud, et tööd võiks saada teha paindlikult ja ise tehes saab luua endale täpselt sellise ettevõtluskeskkonna, mis on sinu jaoks parim. Töö moodustab meie igapäevaelust ikkagi nii suure osa, et hiljem jääb ainult kahetseda, et miks ma ei proovinud luua enda jaoks parimaid võimalusi ja töökeskkonda, kui seda mujalt ei leia.

Kuidas leidsid tee Klaar.me juurde?

Klaar.me olemasolust teadsin läbi PwC juurte, kus oleme Liisiga (Klaar.me juhiga) mõlemad osa enda karjäärist veetnud. Mulle meeldib end huvitavate ettevõtete, kes teevad midagi natuke teistmoodi, käekäiguga aeg-ajalt kursis hoida ja üks neist on kindlasti ka Klaar.me. Kui võtsin otsuse vastu, et tahaks ettevõtjana enda karjääri jätkata, siis Klaar.me tundus lihtsalt ideaalne täiendus sellele. Võtsin nendega ise ühendust, rääkisin ka enda oskused ja visiooni ära ning nii me ühise tee ja huvid leidsimegi.

Mida Klaar.me finantsjuhi roll endast kujutab?

Klaar.me finantsjuhi roll on ajas järjest arenev, mis mulle just meeldibki. Sama on ka üleüldiselt finantsjuhtimisega – see valdkond on alati arenev. Kui algselt oli see Klaar.me’s pigem raamatupidamisteenuse sees peidus olev roll, mis hõlmas tihedat suhtlust raamatupidajatega ja nende töö kontrollimist ning vajadusel kliendi nõustamine keerukamatel teemadel, siis tänaseks oleme jõudnud juba faasi, kus tegelikkuses on igas kliendi meeskonna juures finantsjuht, kes on selgelt suunaga kliendi poole ning aitab kaasa ka äri- ja finantsprotsesside vaates efektiivsele juhtimisele ning aitab ettevõtte juhtimisel teha targemaid otsuseid. See hõlmab näiteks finantsaruandluse välja töötamist, rahavoogude planeerimist, hinnastamist, investoraruandlust, kapitali kaasamisest jne. Täna oleme fokuseeritud ka sellel, et kõikides meie klientides tekiks väga selged arusaamad äri- ja finantsprotsessidest, nende seostest ning leiame viisid kuidas neid automatiseerida ning efektiivistada, sealhulgas on fookus automatiseeritud finantsjuhtimisel, mille jaoks leiame klientidele täna sobivaid lahendusi ja see kõik on ülimalt põnev. Raamatupidamine ja finantsjuhtimine käivad käsikäes ja nendevaheline sünergia loob tohutult väärtust ka ettevõtte tulemuslikkusele.

Mis on finantsjuhi rolli juures olnud võlud ja väljakutsed?

Võlusid on kindlasti rohkem, kui väljakutseid, muidu seda ei teeks. Eneseareng ei lõpe kunagi –  selles saab Klaar.me’ga koostöös kindel olla. Siin avaneb tohutult võimalusi saada väga erineva profiiliga kliente ja samas on Klaar.me ise nii ägedas arengufaasis (ja üleüldse kogu finantsmaastik), et tänu sellele avaneb võimalus olla üheks suureks positiivsete muudatuste eestvedajaks. Üheks oluliseks võluks on kindlasti ka paindlikkus – nii töömahu osas kui töö asukoha osas, mis tänapäeval on üha enam oluline. Ma saan ise otsustada, millal ja kui palju ma oma tööd teen. 

Kui väljakutsetest rääkida, siis üheks suurimaks tööalaseks väljakutseks pean enda aja planeerimist, mis on minu arvates täielik võti üldse ettevõtjaks olemises ja iseseisvalt teenust pakkudes. Enda ajalise ressursi õigesti hindamine on oluline nii klientide kui teiste koostööpartnerite jaoks. Samas on see oluline ka iseendale, sest ettevõtjana on väga kerge tekkima selline tunne, et teengi kogu aeg tööd ja muud justkui polegi. Hästi planeerides saab seda kenasti kontrolli all hoida ja sellest võidavad kõik osapooled.

Milline on Sinu kliendiportfell ja tüüpilised teemad, millega igapäevaselt tegeled?

Minu portfellis on täna 60+ klienti ning ajaliselt panustan ca 100h kuus. Tükiarvult tundub suur number, kuid portfellis on väga erineva suuruse ja keerukusega kliente.  Osa sellest on väikesed, kes vajavad kord kvartalis või poolaastas tähelepanu. Osa kliente vajab tähelepanu kord kuus või vastavalt kerkinud teemadele. Samuti on ka suuremaid ja põnevamaid kliente, kes vajavad pea igapäevast tegelemist, neid on portfellis ca 5. Kliendid on väga erineva profiiliga – nii SaaS ettevõtteid, kaubandus, kinnisvara, IT teenused, metsandus, ravimite hulgimüüjad, holding ettevõtted jm. Ettevõtete spetsiifika on küll erinev, kuid igapäevaselt tüüpilised teemad on raamatupidamises keerukamate tehingute kajastamise nõustamine, klientidele finantsanalüüsi, sealhulgas rahavoogude planeerimise koostamine ja nõustamine, tasuvusanalüüside koostamine, hinnastamiste analüüsid jm. Suur rõhk läheb ka äri- ja finantsprotsesside efektiivistamisele ja automatiseerimistele ning finants- ja investoraruandluste väljatöötamistele.

Oled Klaar.me’s olnud juba üle aasta. Millist väärtust see koostöö Sulle loob?

Ma julgeks öelda, et tegelikult on see tohutu arenguaasta olnud – kokkupuude erineva tegevusvaldkonna, ärimudeli ja keerukusega klientidega, huvitavate inimestega. On olnud põnevaid kogemus, väljakutseid ja võite. Ettevõtjaks olemine ja ise teenuseandjana tegutsemine on parajalt mugavustsoonist välja tulemine, sest algselt mõtled ikka, et kust küll neid kliente nii palju saada ja kas minu tegevus loob klientidele piisavalt väärtust. Koostöö Klaar.me’ga on minu jaoks kuidagi nii sujuvalt läinud, et täna tundub juba lihtsalt nii elementaarne, et üks hea finantsteenus peakski kõike seda hõlmama, mida me täna koostööna pakume – äri- ja finantsprotsesside hindamine ja efektiivistamine, ühtlustatud kvaliteedistandardid ja kontrollimehhanismid algandmetele. Eraldiseisvalt finantsjuhtimisteenust osutades on tihti keeruline nii suurt väärtust pakkuda. Lisaks on Klaar.me kindlasti oma valdkonna üks suunanäitajaid ja päriselt huvituv valdkonna arendamisest, mis on minu jaoks olulisem väärtus – areng peab olema jätkuv.

Iga töö pakub nii positiivseid elamusi kui ka väljakutseid. Mis Sulle on Klaar.me finantsjuhi rollis pakkunud rõõmu ning mis on olnud Sinu jaoks väljakutsed?

Suurim rõõm on alati see, kui näed, et tehtud töö päriselt lõi kliendile väärtust. Näiteks kui efektiivistame ära kliendi äri- ja finantsprotsessid ning seeläbi tekitame ka automatiseeritud finantsaruandluse, sealhulgas ka rahavoogude juhtimiseks pildi ja läbi selle näed, et klient teeb targemaid otsuseid, mis kajastuvad ka ettevõtte kasumlikkuse kasvus, siis see ongi see, mil mõtled, et küll on ikka mõnus teha tööd, mida naudid. Samuti on palju rõõmu pakkunud, et olen koostöös Klaar.me’ga saanud nii nende teenuseid arendada kui üleüldiselt aidata tõsta kvaliteeti turul. Oma ala spetsialistidega on alati suur rõõm olnud koostööd teha ja selliselt on see saadav väärtus ka suurem – see on täitsa tõsi, et “üksi võid küll liikuda kiiresti, kuid koos jõuad kaugemale”. Väljakutsed on pigem olnud seotud töö planeerimise ja kvaliteedikontrolliga, kus vahetevahel ikkagi tuleb  raamatupidajatele töö osas tagasisidet anda. Klaar.me siseselt on kvaliteedinõuded kõrged ja me soovime alati klientidele pakkuda parimat teenus. See on mõned üksikud korrad tekitanud väljakutseid ka kliendiga suhtluses, kuid õnneks on need kõik mõistlikult lahendatavad ja igale probleemile on alati lahendus.

Millisele inimesele võiks Klaar.me finantsjuhi roll sobida, millisele pigem mitte?

Sobib kindlasti inimesele, kellel on juba antud valdkonnas kogemust, on iseseisev, oskab iseenda aega planeerida ja on lahendustele orienteeritud. Kindlasti on teenuseäris oluline pool kliendisuhtlusel ja tihti tuleb end panna kliendi kingadesse, et aru saada kliendi tegelikest vajadustest, selleks, et leida parim lahendus. Pigem ütleks, et finantsjuhi roll ei sobi, kui vajad enda töös alati, et keegi ütleks sulle ette, mis tuleb teha. Samuti kui soovid “üksipäi” toimetada, siis selline roll pigem ei sobi – teenusäris on oluline komponent koostöö erinevate osapoolte vahel.

Mida soovitaksid omalt poolt kellelegi, kes täna Klaar.me finantsjuhi rolli enda jaoks kaalub?

Proovi ära! Kaotada ei ole midagi – kui ei sobi, siis oled enda jaoks saanud selgeks, milline koostöövorm sulle sobib ja kas üldse tahaksid ettevõtjana antud valdkonnas tegutseda. Kui sobib, siis võimalusi on tohutult erinevateks koostöödeks ning väärtusloomeks finantsvaldkonnas. Klaar.me on oma valdkonnas üks väga äge tegija ja suunanäitaja, kes ei suuda ühe koha peal tammuda ja peab alati oluliseks edendada nii valdkonda kui iseennast ettevõttena.

Kui Sinagi tunned, et finantsjuhi roll võiks olla Sinu jaoks, võta meiega ühendust: https://klaar.me/karjaar/finantsjuht/

Viited: