Kuidas investorina märgata iduettevõtete punaseid lippe?

Iduettevõtete maailmas on tõhus finantsjuhtimine sageli edu nurgakiviks. Alates idee leidmisest, ettevõtte loomisest, esimestest investeerimisvoorudest kuni väljumiseni, on finantstervise eest hoolitsemine ülioluline. Parim ravim on alati ennetus ja õigeaegselt reageerimine.

Klaar.me-s oleme tõhusate ja läbipaistvate finantsprotsesside ja -juhtimise fännid. Me tegeleme igapäevaselt väga erinevate klientidega ning näeme eriti palju just iduettevõtete “köögipoolt” ning oleme mõned olulised tõdemused aastate jooksul endaga kaasa võtnud. 

Täna jagame mõningaid tähelepanekuid ka Sinuga. See on väga väärtuslik info eelkõige investorile, et saaksid tähelepanu pöörata õigetele aspektidele nagu kuidas ning milliseid küsimusi võiks iduettevõtetelt enne investeeringu tegemist küsida, et tehtud investeering päriselt ka soovitult (või ka paremini) realiseeruks?

Millised kompetentsid on meeskonnas?

Enne veel kui alustada investeerimist iduettevõttesse võiks investorina selgeks teha meeskonna tegelikud kompetentsid. Kas meeskonnas on kedagi, kel on varasem kogemus finantsjuhtimises? Kuidas plaanib ettevõtte hallata finantse ja rahavoogusid? Kas ettevõtte üldse teab, kust raha tuleb ja kuhu see ka läheb? Kas nad saavad aru toodete/teenuste hinnastamise põhimõtetest ja kui palju läheb neile maksma uute klientide toomine? Kas on koostatud ka finantsprognoosid, mis toetaksid ärimudeli strateegiat või lähevad nad lihtsalt vooluga kaasa? 

Meie kogemus näitab, et punane lipp on see, kui meeskonnal pole kogemusi finantsjuhtimises, puudub arusaam kuidas rahastusvoore läbi viia ning neil puudub ka meeskonnas inimene, kes finantside eest vastutaks. Tihtipeale näeme ka kuidas on hoopis teise valdkonna kompetentsiga isik pandud vastutama finantside eest, kes selle olulisust ja sisu ei mõista ning nii on väga kerge tekkima ebaotstarbekas rahakasutus, läbimõtlemata hinnapoliitika ning ettevõttel puudub strateegia kuidas kaasatud raha maksimaalselt efektiivselt ära kasutada. Juhtinvestoritel soovitaks alati meeskonna kompetentside kaardistuse ära teha, mis see aitab mitmeid probleeme tulevikus vältida ning aidata neil kompetentsilüngad täita.

Kas ettevõttel on läbimõeldud finantsstrateegia?

Üheks suurimaks punaseks lipuks on ka see, kui ettevõte ei ole varasemalt kunagi rahastust kaasanud ja seega pole neil ka konkreetset tegevusplaani. Oleme näinud korduvalt, et isegi head ideed koos hea tehnilise lahendusega ei jää ellu halva rahahaldamise või üldse juhtimise puudumise, vale hinnastrateegia ja ettevõtte kulude ning rahavoo jälgimata jätmise tõttu. Ära alahinda hästi läbi mõeldud strateegiat ja hea finantsplaani kasu(m)likkust! See võtab teie (nii investori kui meeskonna) õlgadelt palju koormat, kui teate, kuhu raha läheb ja kuidas seda käsitletakse ning milliseid samme jälgitakse  finantsplaani järgimiseks ning vajadusel uute rahastusvoorude planeerimiseks.

Kas ettevõtte finantsprotsessid ühtivad ärimudeliga ning on efektiivsed ja läbipaistvad?

Siin mängib suurt rolli meeskonna pädevus. Kas meeskonnas on olemas keegi, kes suudab näha suuremat pilti, mitte lihtsalt pelgalt lahendada igapäevaseid raamatupidamisega seotud probleeme. Kas finantsprotsessid on automatiseeritud ja digitaliseeritud ning millised on tarkvarade ringid? Kas finantsprotsessid on kooskõlas ettevõtte ärimudeliga? Oleme näinud, et vaadates otsa ettevõtte kasumiaruandele ja bilansile, ei peegelda see tegelikult ettevõtte ärimudelit ning seega on jäetud kasutamata tohutu potentsiaal saada juhtimiseks vajalikku infot muutes raamatupidamis- ja finantsprotsessid ärimudelile vastavaks. Kõige enam näeme ebaefektiivsust müügiprotsessis, kus ei ole kasutusel ettevõtte ärimudelile sobiv tarkvaraline lahendus, see ei ole automatiseeritud ja liidestatud raamatupidamistarkvaraga ning müügiandmeid analüüsitakse koondandmete alusel. Samuti on sellistel juhtudel tihti klientidega arveldamine aeglane, mis omab negatiivset mõju ka ettevõtte rahatsüklile.  Lisaks on tihe nähtus, et ei peeta arvestust immateriaalse põhivara ja arenduskulude osas ja ettevõtte kulude struktuur ei ole läbimõeldud. Automatiseeritud finantsprotsessid lisavad investoritele kindlust, et finantsandmeid ei ole võimalik excelis käsitsi modifitseerida vaid need pärinevad päriselt algallikatest, mida on võimalik ka kontrollida.

Kuidas ja miks investeeringust ülevaadet hoida?

Kui juhtinvestorina oled investeeringu teinud, siis esimesena soovitaksime, et investorina võiksid jääda kogu ettevõtluse kogu elukaare jooksul kaasatuks ning mitte ära kaduda. Sarnaselt varasemale mainitule, on ülevaate hoidmiseks ja saamiselt äärmiselt oluline läbimõeldud ärimudel ja sellele vastavad finantsprotsessid, mis on maksimaalselt efektiivselt üles ehitatud. Seda lihtsam on luua finantsülevaadet ja omada ülevaadet võtmenäitajastest kui andmed on usaldusväärsed ja otsuseid saab teha kiiresti. Juhtinvestoritel on siin hea võimalus seada omalt poolt kõrged nõudmised investoraruandlusele. Ülevaate loomisel on oluline, et tekiks ülevaade ettevõtte teenuste või toodete kasumlikkuse ülevaade – eriti oluline on eristada ja aru saada, kust ettevõtte kahjum tuleb – kas teenused või tooted on valesti hinnastatud või on kahjum tekkinud laienemis- või arendustegevustest? Oleme tihti näinud liialt keeruliselt ülesehitatud finantsmudeleid, mille käsitsi uuendamine on tohutult ajamahukas ja mõningatel juhtudel lausa võimatu, sest tegelikkuses ei ole see ettevõtte ärimudelile vastav ning ettevõttes kasutusel olevad tarkvarad ei toeta ka taoliste andmete kogumist ja edastamist. Samuti aitab läbipaistva aruandluse tekitamine hoiduda ja varakult avastada teadlikult tehtud pettuseid ja raha ebaotstarbekalt kasutamist. Tõhusalt üles ehitatud finantsprotsessid võimaldavad oluliselt vähesema ajakuluga nutikamat otsustamist ja toetavad ettevõtte kasvu.

Kuidas väljuda võidukalt?

Võidukalt väljumine ja selle strateegia algab tegelikkuses juba enne investeeringu tegemist. Samuti investeeringu eluea jooksul õigel ajal probleemide adresseerimine aitab hilisemas faasis edukamalt väljuda ning investeeringu kasumlikkust maksimeerida. Kui varasemates faasides ei ole fookust hoitud, siis hilisemalt võivad näiteks due diligence protsessid võtta väga kaua aega ning sisaldada ebameeldivaid üllatusi. Kaasa väline finantsekspert, et sinu tootlus saaks maksimeeritud! 

Investorina on oluline olla hoolikas ja nõuda start-up’idelt, kuhu investeerite kvaliteeti ja selgust. Ära investeeri pimesi, investeeri targalt! Ja kui sul on kahtlusi, tule konsulteeri Klaar.me spetsialistidega!

Viited: