Kas Klaar.me võiks sobida sinu ettevõttele?

Klaar.me pakub uudset raamatupidamisteenust ettevõttele, kes otsib usaldusväärset, kaasamõtlevat ja kohanemisvõimelist finantspartnerit. Meie teenus on 100% paberivaba ning lisaks meie kliendina saad igapäevast tuge ja abi professionaalselt ja pühendunud meeskonnalt, kes on kokku pandud just nimelt sinu ettevõtte vajadustele ja soovidele. Meie poolt välja töötatud protsesside juhtimisega saad raamatupidamisprogrammist oma ettevõtte kohta selge finantspildi ning keskenduda oma igapäevatööle – ettevõtte juhtimisele. Meie hea meele ja suure vastutustundega juhime sinu ettevõtte finantse.

Liitumine on lihtne ja sujuv

Me teame, et sinu aeg on väärtuslik. Seepärast tuleb sul vaid edastada meile oma kontakt ning meie hoolitseme kõige muu eest ning teeme seda väga operatiivselt. Võtame ise sinuga ühendust, oleme proaktiivsed ja kaardistame hinnapakkumise jaoks vajaliku info. Küsime vajalikud küsimused ning hoolitseme, et sinul poleks liigset tööd.

Läbipaistvuse ja süsteemsusega on Klaar.me loonud selge ja arusaadava pildi ettevõtte eri osakondade tulemuslikkusest. Hea raamatupidaja on justkui nähtamatu jõud ja Klaar.me sisse töötatud töövõtted hoiavad ise proaktiivselt finantside seotud protsessid kontrolli all.

Ivar Lindström
Pesupanda OÜ juhatuse liige

Kaardistame sinu ettevõtte vajadused

Selleks paneme paika ühised mängureeglid! Iga uue kliendiga hakkame me otsas peale ning juhindume siiski ettevõtte tegevusvaldkonnast, mitte ei lähtu üldistest mallidest. Me tahame näha sinu ettevõtte ärimudelit ja arengusoove kõikide numbrite taga ning loome vajalikke seoseid. See tähendab, et selles etapis küsime me väga palju küsimusi, mille abil saame kaardistada kõik vajalikud raamatupidamisprotsessid sinu ettevõtte jaoks. Kui pilt on klaar, on tööga alustamine juba lihtne!

Viime uuendused ellu

Rakendame uued välja töötatud raamatupidamisprotsessid igapäevasesse tööellu, jagame vastutusalad ja hakkame vaikselt tööga pihta. Hindame oma igapäevatöös kõrgelt efektiivsust ning seda, et kõik süsteemid toimivad ilusasti. Sest teame, et vaid sel moel saavad kõik mugavalt oma tööd teha. Seepärast ongi ka ettevalmistusfaas meil väga põhjalik ja kõikide osapooltega arvestatav. Meie jaoks ei ole probleemid takistuseks, vaid pigem väljakutseks. Oma kliente kaasame nii palju kui vaja ning nii vähe kui võimalik, seni kuni kõigil on selge siht silme ees, on kõik ju tegelikult korras.

Meie koostöö Klaar.me-ga on olud lihtsalt imeline. Alates kõige esimesest pakkumisest kuni jooksva igapäevase suhtluseni peegeldub igast nurgast professionaalsust ja selgust. Personaalne lähenemine ja meile pühendunud raamatupidaja teevad igapäeva eriti lihtsaks.

Karl Kuusk
Seisuk Furniture OÜ juhatuse liige

Teeme tööd, koos

Kui kõik süsteemid on olemas ja toimivad, saame me alustada töö tegemist ja seda kohe eriti tõhusalt ning keegi ei pea tegema topelt tööd. Me juhime tegevusi mitte tunde. Igapäevaselt hoolitseme me selle eest, et sinu raamatupidamissüsteemid oleksid õigel kursil ja kõik tegevused oleksid läbipaistvad ja arusaadavad. Selleks loome igakuiselt raportid, mis näitavad ettevõtte tervislikku finantspilti. Sel moel oled sina kliendina alati kaasatud tööprotsessidesse ning kõik omavad selget pilti hetkeseisust. Me teame, et vaid sellisel moel saad sina keskenduda äri juhtimisele ja kasvatamisele – kus peaks olema ka sinu põhifookus.

Viited: