Corle vahetas palgalise raamatupidaja finantsspetsialistidest koosneva meeskonna vastu

Corle OÜ on 2006. aastal asutatud rahvusvahelise haardega ettevõtte, mis tegutseb Põhjamaades ja Baltikumis. Ettevõttel on enam kui 15 aasta pikkune kogemus elektri- ja telekommunikatsioonivõrkude ehitamisel ning energeetika projektide juhtimisel. Aastas rajab ettevõte keskmiselt 500 kilomeetrit andmeside võrku, mis aitab tuua kiire interneti äripindadele ja inimeste kodudesse.

Kuidas leidis Corle tee Klaar.me-ni?

Corle leidis Klaar.me juurde tee juba 2019. aastal, kui ettevõtte juhatuse liige Priit Uuemaa kuulis oma tuttavate käest, et on olemas uuendusliku mõtteviisiga raamatupidamise ettevõtte, kellel on olemas kõrgema finantspildi nägemise võimekus ning kes kasutab enda igapäevatöö juhtimises kaasaegseid töövõtteid. Need olid piisavad põhjused, miks Corle otsustas anda võimaluse Klaar.me finantsspetsialistidele, et viia oma senised raamatupidamisprotsessid täiesti uuele tasemele ja mis peamine, vahetada palgaline raamatupidaja välja teenuspakkuja vastu.

Kuidas toimus Klaar.me raamatupidamisteenusele üleminek?

Esimese sammuna toimus kohtumine Klaar.me projektijuhi ja Priit Uuemaaga, et saada koheselt ühine klaar pilt sellest, millised võiks ja peaks hakkama uued raamatupidamise protsessid välja nägema. Priit Uuemaa tunnistab, et alguses oli tegelikult hirm küll, kuidas on võimalik üks pikaajalise kogemusega ettevõttesisene raamatupidaja asendada teenusepakkujaga. “Kuid nüüd saan öelda, et see hirm oli asjatu,” lisas ta.

Koos Klaar.me projektijuhiga kaardistati omavahelised kokkulepped, vastutusalad ning selgitati välja Corle vajadused raamatupidamise osas. Peale seda sai Klaar.me kohtuda Corle senise raamatupidajaga ning tegevusi hakati samm-haaval üle andma ja ellu viima muudatusi raamatupidamisprotsessides.

Millised olid esmased tulemused koostöös?

Priit Uuemaa sõnul oli esimesi tulemusi näha justnimelt töökorralduses. “Suur erinevus oma täiskohaga raamatupidajaga võrreldes oli see, et ettevõttega tegeleb vajadusel terve meeskond. Lisaks nö tavalisele raamatupidajale oli võimalik konsulteerida ja avatult arutleda ettevõtte finants-, maksu- ja juhtimisarvestuse teemadel finantsspetsialistidega.” Kui algselt lepiti kokku, et vajadusel saab Klaar.me-st keegi kohapeal käia tööd tegemas, siis õige pea selgus, et seda vajadust tegelikult ei ole ning kõik tegevused sai edukalt tehtud kaugtööna, sest kogu raamatupidamine viidi täiesti elektrooniliseks ning paberi peal ühtegi dokumenti enam ei liikunud.

Kuidas on Corle enim võitnud Klaar.me pakutavast teenusest?

“Klaar.me-poolne teenuse osutamise alguse väga põhjalik tegevuste kaardistamine ja raamistik lõi süsteemse ja hästitoimiva töörütmi. Maksekorraldused on alati kokkulepitud ajaks pankades ette valmistatud, võlglastest on selge pilt ja konsolideeritud juhtimisaruandlus esitatakse juhtkonnale vastavalt kokkulepetele. Tegelikult on kogu jooksev raamatupidamistegevuste kontroll ja vastutus Klaar.me-l, mis oluliselt vähendab meie teiste inimeste töökoormust. Tulemuseks on aja kokkuhoid kõigi jaoks, mis väljendub ettevõtte jaoks kulude kokkuhoius ning inimesed saavad tegeleda ettevõtet edasiviivate tööülesannetega,” sõnas Uuemaa. Ta lisab,  kuna Klaar.me puhul on kaasatud suurem meeskond ja aruandlus vaadatakse üle mitme silmapaari poolt ning sel moel on igasugune vigade esinemise tõenäosus tänu sellele minimaalne ning ettevõtte juhtkonna jaoks on see äärmiselt oluline faktor.

Kui otsid oma ettevõttele usaldusväärset, kaasamõtlevat ja kohanemisvõimelist finantspartnerit, siis võta meiega ühendust siin!

Viited: