Koostöös Klaar.me-ga hoiab Corle oluliselt aega ja raha kokku

Corle OÜ on 2006. aastal asutatud rahvusvahelise haardega ettevõtte, mis tegutseb Põhjamaades ja Baltikumis. Aastas rajab ettevõte keskmiselt 500 kilomeetrit andmeside võrku, mis aitab tuua kiire interneti äripindadele ja inimeste kodudesse.

Kuidas leidis Corle tee Klaar.me-ni?

Corle leidis Klaar.me juurde tee juba 2019. aastal kui ettevõtte juhatuse liige Priit Uuemaa kuulis oma tuttavate käest, et on olemas uuenduslik raamatupidamisettevõtte, kõrgema finantspildi nägemise võimekusega ning igapäevatöös väga efektiivne. Need olid piisavad põhjused, miks Corle otsustas anda võimaluse Klaar.me professionaalidele, et viia oma senine raamatupidamissüsteem täiesti uuele tasemele.

Kuidas toimus Klaar.me süsteemile üleminek?

Esimese sammuna toimus kohtumine Klaar.me projektijuhi ja Priit Uuemaaga, et saada koheselt ühine klaar pilt sellest, milline võiks ja peaks hakkama uus raamatupidamise süsteem olema. Priit Uuemaa tunnistab, et alguses oli tegelikult hirm küll, et kuidas on ikka võimalik üks pikaajalise kogemusega ettevõttesisene raamatupidaja asendada teenusepakkujaga. “Kuid nüüd saan öelda, et see hirm oli asjatu,” lisas ta.

Koos Klaar.me projektijuhiga kaardistati omavahelised kokkulepped, vastutusalad ning selgitati välja Corle vajadused raamatupidamise osas. Peale seda juba sai Klaar.me kohtuda Corle senise raamatupidajaga ning tegevusi hakati samm-haaval üle andma ja ellu viima muudatusi raamatupidamisprotsessides.

Millised olid esmased tulemused koostöös?

Priit Uuemaa sõnul oli esimesi tulemusi näha justnimelt töökorralduses: “Suur erinevus võrreldes oma täiskohaga raamatupidajaga oli see, et ettevõttega tegeleb vajadusel terve meeskond. Lisaks nö tavalisele raamatupidajale oli võimalik konsulteerida ja avatult arutleda ettevõtte finants-, maksu- ja juhtimisarvestuse teemadel finantsspetsialistidega.” Kui algselt lepiti kokku, et vajadusel saab ka Klaar.me-st keegi kohapeal käia, siis õige pea selgus, et seda vajadust tegelikult ei ole ning kõik tegevused sai edukalt tehtud kaugtööna. Kogu raamatupidamine viidi täiesti elektrooniliseks ning paberil ühtegi dokumenti enam ei liikunud.

Kuidas on Corle enim võitnud Klaar.me pakutavast teenusest?

“Teenuse osutamise alguses Klaar.me-poolne väga põhjalik tegevuste kaardistamine ja raamistik lõid süsteemse ja hästitoimiva töörütmi. Maksekorraldused on alati kokkulepitud ajaks pankades ettevalmistatud, võlglastest on selge pilt ja konsolideeritud juhtimisaruandlus esitatakse juhtkonnale vastavalt kokkulepetele. Tegelikult on kogu jooksev raamatupidamistegevuste kontroll ja vastutus Klaar.me-l, mis oluliselt vähendab meie teiste inimeste töökoormust. Tulemuseks on aja kokkuhoid kõigi jaoks, mis väljendub ettevõtte jaoks kulude kokkuhoius,” sõnas Uuemaa. Ta lisab, et Klaar.me puhul on kaasatud suurem meeskond ja aruandlus vaadatakse üle mitme silmapaari poolt ning sel moel on igasugune vigade esinemise tõenäosus tänu sellele minimaalne ning ettevõtte juhtkonna jaoks on see äärmiselt oluline faktor.

Viited: