Priit Vaikmaa: ilma tugeva finantspartnerita IPO-t ei tee

TextMagic AS on Eesti ettevõte, mis pakub peamiselt Ameerika Ühendriikides ja Suurbritannias ettevõtetele efektiivseid SMS-kommunikatsiooni teenuseid. Ettevõte on loonud application-to-person turu jaoks tarkvaralahenduse ja platvormi, mille kaudu saab saata teavitusi, hoiatusi, meeldetuletusi, tellimuse kinnitusi jne. TextMagic kliendibaas on vägagi lai – reisifirmad, tervishoiuteenuste pakkujad, e-poed, koolid ja ülikoolid ning ka finantssektori firmad.

Miks IPO?

Klaar.me tegevjuht Kairit Kasepuu sõnas, kui TextMagicu enamusosanik ja tegevjuht Priit Vaikmaa kevadel temaga ühendust võttis, sai peamiseks omavahelise koostöö märksõnadeks uus raamatupidamispartner ja Nasdaq First North. Viimase puhul tekkis koheselt küsimus, kas pole mõistlik kasutada alternatiivseid ja soodsamaid kapitali kaasamise võimalusi näiteks laenude sisse toomine või äriingel investorite kaasamine. “Kuid Priidu selge nägemus ja selgesti piiritletud eesmärgid veensid, et tegemist on ettevõtmisega, milles Klaar.me lihtsalt peab osalema. TextMagicu üks eesmärk IPOle minnes oli kaasata raha, et tuua uus toode kiiremini turule. Teine eesmärk aga olla atraktiivne tööandja, sh jagades kõikidele töötajatele optsioone. Need mõlemad eesmärgid on tõepoolest võimalik edukalt saavutada just IPO-le minnes,” sõnas Kasepuu.

Põhjalik eeltöö on äärmiselt oluline

IPO ettevalmistus on äärmiselt ajamahukas töö. Tihtipeale alustatakse selle planeerimist juba aastaid varem, et tagada raamatupidamissüsteemi, juhtimistegevuse ja siseprotseduuride vastavus eeskirjadele, mis kehtivad noteeritaval väärtpaberibörsil. “Minu varasem kogemus on näidanud, et tihti kaasatakse finantspartner keerukate tehingute või kapitali kaasamise  protsessi liiga hilja, mille tulemusel ei vasta tehingute kajastamine aruannetes omanike ootustele ja/või aruannete kvaliteet investorite ootusele. Kuna Priit pöördus meie poole IPO ettevalmistuse varajases staadiumis, saime teha põhjaliku eeltöö ja muudatused finantsprotsessis, et tagada aruandluse läbipaistvus, mis omakorda teeniks  ettevõtte pikaajalisi eesmärke,” sõnas Kasepuu. 

Kairit Kasepuu sõnul pakkus Klaar.me meeskond TextMagicule lisaks raamatupidamisele finantsjuhi ja -kontrolleri rolli. “Sisuliselt auditeerisime kõikide grupi ettevõtete algsaldod. Tegime ettepanekud muuta protsess efektiivsemaks ja läbipaistvamaks ning aitasime muudatused ellu viia. Juurutasime grupi aruandluse süsteemi ja konsolideerisime grupi tulemused. Koostöös audiitoritega analüüsisime erinevate riikide raamatupidamispõhimõtete erinevusi IFRS-ga ning panime kokku esmase grupi IFRS aruande. Koostasime IFRS pro forma aruande, kaardistasime KPI-d, kajastasime optsiooniprogrammi jne. Lisaks juhtimise raportite ja eelarve mudeli koostamine.” võttis Kasepuu kokku Klaar.me tehtud töö. “Töö oli väga mahukas ning meie meeskonnast andsid lisaks minule olulise panuse  raamatupidamis- ja finantsnõustajad Getter Grünmann ja Pille Kork. Lisaks kaasasime maksueksperdid, et luua veelgi rohkem väärtust TextMagicu jaoks,” sõnas Kasepuu.

Koostöö loob väärtuse

IPO-le minek eeldab põhjalikku eeltööd ja samas ka edukat koostööd. “Aktsiate avaliku pakkumise peakorraldaja oli LHV Pank, õigusnõustaja Eversheds Sutherland Ots & Co ning finants-raamatupidamisnõustaja Klaar.me. Audiitorina olid kaasatud KPMG ja Grant Thornton ning maksukonsultandina PwC. Priidu suunamisel ja juhtimisel tekkis võimas sünergia oma ala spetsialistidest, kes kirega töötasid ühise eesmärgi nimel. Partnerite õige valik on IPO-le minnes miski, mille peale rohkelt rõhku panna, sest õiged partnerid ei mõtle mitte vaid olevikule ja minevikule, vaid küsivad pidevalt ka küsimusi, mis aitavad juhtkonnal teha otsuseid tõhusama ja läbipaistvama tuleviku suunas,” sõnas Kasepuu. 

IPO käigus tuli pakkumisele ligikaudu 5,9% TextMagic AS aktsiatest ehk kokku ligi 500 000 aktsiat, hinnaga 5 € tükk.

Intervjuu TextMagic AS tegevjuhi Priit Vaikmaaga

Kuidas jõudsid Klaar.me-ni?

Olin otsimas uut raamatupidamispartnerit, kel oleks võimekust teha IFRS-i (ingl k. International Financial Reporting Standards), XBRL-i (ingl k. Extensible Business Reporting Language) ning kes oleks valmis aitama IPO ettevalmistusega. Algselt suunati mind Suurbritannia raamatupidaja  juurde, kel peaks olema vajalik know-how, kuid õnneks soovitas Asutajate Seltsist Riina Einberg pöörduda Klaar.me poole.

Millised olid sinu ootused koostööle ja milliseks kujunes reaalsus?

See oli minu esimene kogemus viia ettevõte börsile, mistõttu ootasin eelkõige kiiret reageerimist ning finantsandmete- ja aruannete sisendit IPO ettevalmistuse dokumentatsiooni jaoks. Kuid juba esimesel kohtumisel Klaar.me-ga käisid läbi sellised finantsterminid, mida ma polnud kunagi varem kuulnud ning oli selge, et finantspartneriga on vajalik lahendada rohkem teemasid kui algselt arvasin. Klaar.me aitas protsessi juhtida, tuvastas teemad, millega on vajalik detailselt tegeleda ning andis soovitused nii audiitorite kui maksuekspertide kaasamiseks. Lisaks aitas Klaar.me kõik muudatused ellu viia. Samuti hindan kõrgelt Klaar.me poolset kiiret ja operatiivset tegutsemist.

Lisaks meeldis mulle Klaar.me puhul see, et nad ei keskendunud IPO protsessis ainult lühiajalisele eesmärgile, vaid hoidsid silmapiiril tuleviku eesmärke. Ajaliselt läks töö tegemine seetõttu küll oodatust pikemaks, kuid tehtud töö oli põhjalik, läbipaistev ja meie ambitsioonikat tulevikku toetav. Pikaajalise eesmärgi nimel tegime muudatusi struktuuris ja protsessides ning mõtlesime täiendavalt üheskoos läbi siirdehindade poliitika, et kõik oleks korrektne.

Mis etappides nägid oma partnerites enim väärtust? Koostööpartnerite vaheline koostöö ja sünergia?

IPO-le minnes on õige koostööpartnerite valik äärmiselt oluline. Mul väga vedas, sest kõik partnerid, kes sai laua taha valitud, suutsid töötada ühtse meeskonnana. See sünergia kindlasti tagas edu IPO-l. Meil oli väga palju osapooli nii Eestis ja ka teistes riikides, aga hea oli näha, et kõik töötasid ühise eesmärgi nimel ning olid mulle igakülgse nõu ja jõuga abiks.

Mida soovitaksid ühele IPO-le minejale?

Minu poole on pöördunud juba mitmete ettevõtete tegevjuhid, kes soovivad ette võtta sarnase tee. Neile kõigile olen soovitanud võtta kaks sammu tagasi ning teha ära põhjalik eeltöö. Seejärel otsida partnerid, kes on antud valdkonnas pädevad ja lisaksid kogu protsessile väärtust. Avaliku pakkumise korraldaja ja õigusnõustajad on pigem lihtne leida või juba eelnevalt olemas. Finantse ei tohiks alahinnata, vaid pigem suuremat tähelepanu pöörata, et aruanded oleks läbipaistvad ja kõik oleks korras. Finantspartner peab olema tugev, muidu IPO-t ei tee. Oluline on meeles pidada, et IPO on pikaajaline investeering ning selle jaoks peab olema usaldus ning ka piisavalt vahendeid.

Finantse ei tohiks alahinnata, vaid pigem suuremat tähelepanu pöörata, et aruanded oleks läbipaistvad ja kõik oleks korras. Finantspartner peab olema tugev, muidu IPO-t ei tee.

Priit Vaikmaa
TextMagic AS tegevjuht

Viited: