Toggl-i juhtkond hindab kõrgelt Klaar.me meeskonna võimekust ja sujuvat koostööd

Toggl on rahvusvaheline kolme erinevat äritarkvara pakkuvate ettevõtete grupp, mille suurimad turud on USA, Suurbritannia, Kanada, Austraalia, Saksamaa ja Jaapan. Ettevõtted pakuvad tööaja mõõtmise, töö planeerimise ning töötajate värbamise rakendusi. Need võimaldavad suurendada Toggli klientide ajakasutuse läbipaistvust ning töö produktiivsust, aitavad tööd paremini planeerida ning efektiivsemalt ja kvaliteetsemalt töötajaid värvata. Oma raamatupidamise usaldas Toggl Klaar.me kätte 2021. aasta aprillis. Toggli koostööle Klaar.me-ga andis kommentaari grupi COO Kristian Sool.

Kuidas leidis Toggl tee Klaar.me teenuseni?

Mõte muutuste järgi küpses meie peas tegelikult juba pikemat aega. Me seisime silmitsi olukorraga, kus enamus finantsalasest infost oli koondunud ühe isiku kätte ning puudus kindlus, et finantsriskid on täielikult maandatud. Õnneks oli meie kaasasutaja Ahti Ahol hea varasem kogemus Klaar.me teenusega ning otsustasime anda võimaluse uuele finantstiimile. Oleme selle otsusega täna väga rahul, sest lisaks suurenenud kindlustundele võitsime igakuiselt ka rahaliselt ligi 30%.

Millised olid sammud Klaar.me süsteemile üleminekuks?

Kõik algas tegevuste kaardistamisest, sealhulgas tuvastamaks need sammud, mida me peame tegema, et raamatupidamisega seotud protsess üle anda võimalikult sujuvalt ja valutult. Loomulikult eeldas see ka sisemise kommunikatsiooni ümberkorraldamist, kuid seda juhtis Klaar.me võimekas meeskond ning kogu üleminek oli professionaalne ja minu vaatest peaaegu märkamatu. Igapäevaelu see ei seganud ning uued protsessid loksusid kiiresti paika.

Mis muutuseid oli vaja ettevõttesisestes protsessides teha?

Alustati olemasoleva raamatupidamisprotsessi analüüsi ning selle uuendamisega. Muudeti juhendeid, kuidas arveid ja kuludokumente korrektselt esitada, nii et protsessid saaksid olla automatiseeritud ja võimalikult tõhusad. Muudeti puhkusearvestuse raportid ülevaatlikumaks ja kohandati raamatupidamisega vastavalt sisendi andmisele jne.

Millised nägid välja esimesed tulemused koostöös?

Üleminek oli väga sujuv, juhtkonna igapäevatööd see ei koormanud ning finantsasjade ülevõtmine oli tõesti kiire. Seoses uute tööprotsessidega, mis aitas inimestel oluliselt aega kokku hoida, oli näha kuidas meeskonnas tervikult kasvas motivatsioon. See on ühe ettevõtte jaoks üks äärmiselt oluline tulemus!

Näiteks raamatupidamise auditi protsess võeti sisuliselt üle päeva pealt. Klaar.me inventeeris ettevõtete finantskontode saldod ja summad, tegi vajalikult korrigeerimised ja koostas audiitoritele konsolideeritud aruande. Kogu protsess sujus sel korral täiesti märkamatult, sest Klaar.me tegi ise muudatused ja parandused kiiresti ning audiitoritelt täiendavaid küsimusi ja parandusettepanekuid ei olnud.

Kuidas majasiseste raamatupidajate vahetamine teenuseosutajate vastu on muutnud igapäevatööd?

Juhtkonna jaoks pole igapäevatöös tegelikult midagi muutunud. Maja sees on meil üks vastutav isik, kes Klaar.me jaoks kogu info detailselt kokku paneb ja kogu protsessi koordineerib. Kuid tunda on, kuidas Klaar.me toetusega on finantsmeeskonnas kompetentsi rohkem ning kogu protsess on muutunud kiiremaks ja efektiivsemaks.

Millised on põhilised plussid Klaar.me teenuse kasutamise juures?

Turvatunne! Klaar.me meeskonnas on erineva kompetentsiga inimesi ja meil on võimalik saada igakülgset finantsalast abi oma valdkonna ekspertidelt ja kõik probleemid saavad lahendatud.

Samuti on kõik muutunud oluliselt tõhusamaks. Finantsaruandluse kiirus ja täpsus on oluliselt paranenud. Varasemalt saadi aruanded kokku kuu teises pooles, nüüd juba kuu alguses.

Ja otse loomulikult inimesed! Me hindame kõrgelt Klaar.me meeskonna professionaalsust. Inimesed on need, kes loovad kogemuse ning meie finantsasjade eest vastutavad Imbi ja Birgit pakuvad meile vaid parimat teenust ja tunneme, kuidas nad on muutunud justkui osaks meie meeskonnast.

Viited: